Uwaga rodzice!!!

7 października 2015r. o godz. 16,30 odbędzie się spotkanie z Przemysławem Siciarzem (certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, mgr nauk o rodzinie, socjoterapeuta, biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Poznaniu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) dotyczące problemu dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Wydarzenia ostatnich miesięcy z udziałem młodzieży w Polsce obrazują ogrom problemu. Aby ograniczyć skalę zła dyrektor Gimnazjum nr 1 zaprasza na specjalne szkolenie rodziców i nauczycieli pod hasłem „NOWE SPOSOBY ODURZANIA SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY”

W zakres szkolenia wchodzą:

Omówienie powszechnie dostępnych preparatów używanych przez dzieci i młodzież w celu uzyskania efektu odurzenia
Omówienie powodów sięgania przez dzieci i młodzież po tego typu środki odurzające
Omówienie elementów profilaktyki
Wstępne przeszkolenie w zakresie rozpoznawania objawów użycia w/w środków

Data wydarzenia: 
środa, 7 Październik, 2015 - 16:30
Data: 
środa, 7 Październik, 2015