Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 weszli przedstawiciele rodziców
z każdej klasy:

 

Klasa I A    – Pani Iwona Szymańska

Klasa I B    – Pani Zofia Ciesiołkiewicz – Kubiak

Klasa I C    – Pani Katarzyna Bartczak

Klasa I D    – Pani Mariola Liberkowska

Klasa II A   – Pani Marta Cierzniak

Klasa II B   – Pani Maria Matczak

Klasa II C   – Pani Dorota Figas – Kozera

Klasa II D   – Pani Żaneta Mejer

Klasa III A – Pani Iwona Sadowska

Klasa III B – Pani Małgorzata Idźkowska

Klasa III C – Pani Milena Dekier

Klasa III D – Pani Irena Rogala

 

W wyniku głosowania Rada Rodziców wybrała zarząd, w skład którego wchodzą:

Przewodniczący – Irena Rogala

Zastępca – Milena Dekier

Członek – Dorota Figas – Kozera

Członek – Małgorzata Idźkowska