PROJEKT DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

UWAGA

uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych!!!

Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koninie zostały wytypowane do projektu „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”, który będzie realizowany przez Powiat Koniński.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez rozwój kompetencji kluczowych, organizację zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

W projekcie dla naszych oddziałów gimnazjalnych (w tym roku szkolnym dla klas III) realizowane będą:

a) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów:

- koło zainteresowań z biologii – 1 raz w tygodniu po 2 godziny,

- warsztaty z języka angielskiego w okresie wakacyjnym,

- warsztaty naukowe w terenie z geografii – 1 raz w tygodniu po 2 godziny,

- zajęcia wyrównawcze z matematyki – 1 raz w tygodniu po 2 godziny,

- zajęcia wyrównawcze z chemii - 1 raz w tygodniu po 2 godziny,

- zajęcia laboratoryjne z fizyki – wyjazd na zajęcia.

b) wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych w zakresie:

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 1 raz w tygodniu po 2 godziny,

- zajęcia psychoedukacyjne – 1 raz w miesiącu po 2 godziny,
- doradztwa edukacyjno-zawodowego – indywidualne porady planowania kariery, 
-  a także testy badające predyspozycje zawodowe.

Została rozpoczęta rekrutacja uczniów do tego projektu. Liczba uczestników/uczniów, którzy będą brali udział w projekcie jest ograniczona. W celu uzyskania dokładniejszych informacji proszę zgłaszać się do wicedyrektora szkoły Małgorzaty Koziarskiej-Sip, osobiście w szkole lub telefonicznie (tel. 63 242-98-35).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie --> TUTAJ.

07.12.2017 - 21:27
20.11.2017 - 16:47

Przypominam, że 22 listopada 2017 roku, o godz. 16.00, w budynku przy ulicy Benesza, organizowane jest dla Państwa spotkanie z terapeutą uzależnień, Panią Dorotą Lewandowską – Szczęsną.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich rodziców, a szczególnie tych, których ten problem jeszcze nie dotyczy i z nadzieją, że nigdy nie będzie dotyczyć. Bardzo ważne jest to, aby wiedzieć. W dzisiejszych czasach, gdy na nasze dzieci czyha wiele niebezpieczeństw, wszyscy powinniśmy być fachowcami. Warto przeznaczyć kilka minut na coś, co może w przyszłości uchronić nasze dzieci przed konsekwencjami niewłaściwych zachowań.

                                                                             Zapraszam

          Pedagog szkolny

         Dorota Bugajczyk

01.12.2017 - 21:34

Fotorelacja z dyskoteki andrzejkowej

16.11.2017 - 21:40
24.11.2017 - 21:54
16.11.2017 - 21:30
23.11.2017 - 21:55

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze wszechstronny rozwój Waszych dzieci oraz wzrost negatywnych wpływów w ich otoczeniu (telewizja, gry komputerowe), pragniemy zjednoczyć nasze wysiłki i oddziaływania na nie, tak aby uchronić je przed niepożądanymi doświadczeniami, stratą cennego dla ich rozwoju czasu, przed bierną i bezmyślną konsumpcją treści medialnych. Uważamy , że książka może być dobrą alternatywą spędzania wolnego czasu oraz nauki , nie wymaga dodatkowych nakładów - można ją wypożyczyć w bibliotece szkolnej, publicznej lub miejskiej.

14.11.2017 - 18:56

Już w środę 15.11 2017r. odbędzie się pierwszy dzień tematyczny "Dzień w kratkę".Zachęcamy wszystkich lubiących dobrą zabawę do udziału.

 

 

Strony

Subscribe to Front page feed